Afastador Caspar Cloward

MT 02941 – Afastador Caspar Cloward 25 cm
– Lamina sem Dente Cloward 45 mm X 16 mm
MT 02942 – Afastador Caspar Cloward 25 cm
– Lamina sem Dente Cloward 50 mm X 16 mm
MT 02943 – Afastador Caspar Cloward 25 cm
– Lamina sem Dente Cloward 55 mm X 16 mm
MT 02944 – Afastador Caspar Cloward 25 cm
– Lamina sem Dente Cloward 60 mm X 16 mm
MT 02945 – Afastador Caspar Cloward 25 cm
– Lamina com Dente Cloward 45 mm X 16 mm
MT 02946 – Afastador Caspar Cloward 25 cm
– Lamina com Dente Cloward 50 mm X 16 mm
MT 02947 – Afastador Caspar Cloward 25 cm
– Lamina com Dente Cloward 55 mm X 16 mm
MT 02948 – Afastador Caspar Cloward 25 cm
– Lamina com Dente Cloward 60 mm X 16 mm